Waarvoor?

Ministers kunnen de VCT raadplegen voor alle algemene zaken die betrekking hebben op de bestuurstaalwetgeving. Het betreft niet enkel de federale ministers, maar ook de leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen. 

Indien het een reglementair besluit aangaande de toepassing van de Bestuurstaalwet betreft, zijn ministers verplicht om een adviesaanvraag in te dienen. Deze adviesvraag door een minister is dan een substantiƫle of op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm.

De Bestuurstaalwet verplicht een adviesaanvraag ook voor enkele andere aangelegenheden. Zo zijn de voorstellen tot het verdelen van betrekkingen over taalkaders in de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten onderworpen aan het voorafgaand advies van de VCT. 

Ook leidinggevenden van administratieve overheden, de burgemeesters, de provinciegouverneurs of hun gemachtigden kunnen rechtsgeldig een adviesaanvraag indienen.