Hoe?

Klachten moeten gericht worden aan de voorzitter van de VCT en kunnen worden ingediend per e-mail.

De klacht dient de identificatiegegevens van de klager te bevatten. Een klacht bestaat uit de uiteenzetting van de feiten en de concrete bewijzen en gegevens die de klacht staven. Wanneer er meerdere schendingen van de bestuurstaalwetgeving worden aangevoerd, is enkel de eerste klacht ontvankelijk voor de VCT.

Het mailadres van de voorzitter van de VCT waarnaar de klacht verstuurd dient te worden is Emmanuel.Vandenbossche@vct-cpcl.be.

Desgewenst kan de klacht ook per post verstuurd worden. Het postadres van de voorzitter van de VCT is:

Vaste Commissie voor Taaltoezicht
De heer Emmanuel Vandenbossche
Voorzitter
Warandeberg 4
1000 BRUSSEL