Bij Werkenvoor.be

De VCT houdt toezicht tijdens de mondelinge taaltesten georganiseerd door Werkenvoor.be, het selectiebureau van de federale overheid.

De VCT stuurt een waarnemer en gaat steekproefsgewijs na of deze examens georganiseerd worden volgens de voorgeschreven regels. Als dusdanig is de VCT gerechtigd om de vernietiging van een benoeming te vorderen, indien deze benoeming zou zijn geschied op grond van een taalexamen dat volgens de VCT niet op correcte wijze is verlopen.

De VCT brengt ieder jaar een verslag uit betreffende de controles op de taalexamens die door Werkenvoor.be worden afgenomen.