Samenstelling

De Commissie bestaat uit een voorzitter en elf leden. De leden worden door de Koning benoemd voor een periode van vier jaar:

  • vijf leden worden voorgedragen door het Vlaams Parlement;
  • vijf leden worden voorgedragen door het Parlement van de Franse Gemeenschap;
  • één lid wordt voorgedragen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Voorts benoemt de Koning elf plaatsvervangende leden en elf tweede plaatsvervangers.

De parlementen dragen de leden voor volgens de grootte van elke fractie.

 

Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 werden de volgende personen benoemd tot vaste leden van de VCT :

a) Nederlandse afdeling :

De heer Tillo BAERT, ondervoorzitter
Mevr. Inge MOYSON
Mevr. Helga DE BAETS
De heer Thomas LEYS
De heer Pieter VAN DAMME

b) Franse afdeling :

Mevr. Sandra STAINIER, ondervoorzitster
De heer Stéphane VAN OMMESLAEGHE
De heer Jeremy ZEEGERS-JOURDAIN
De heer Olivier LEGRAND
De heer Pierre-Olivier de BROUX

c) Duitstalig lid :

De heer Marcel HENN

 


 

Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 werden de volgende personen benoemd tot plaatsvervangende leden van de VCT :

a) Nederlandse afdeling :

De heer Davy SCHERLIPPENS
Mevr. Liesbeth STROOBANDT
De heer Frank JUDO
De heer Christian CLOOTS
Mevr. Suzy BLEYS

b) Franse afdeling :

Mevr. Letizia DELAURI
De heer Stéphane TELLIER
De heer Noé MARTENS
Mevr. Anne-Stéphanie RENSON
Mevr. Valérie PIENS

c) Duitstalig lid :

De heer Fabrice MAASSEN

 


 

Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 werden de volgende personen benoemd tot tweede plaatsvervangende leden van de VCT :

a) Nederlandse afdeling :

Mevr. Els BUTENAERS
De heer Lieven DE ROUCK
De heer Jürgen VANPRAET
Mevr. Aube WIRTGEN
De heer Jan SCHAERLAEKENS

b) Franse afdeling :

Mevr. Noémie FELD
De heer Pierre-Alexandre ASMANIS
Mevr. Anaïs NKUNDA
De heer Patrick van YPERSELE de STRIHOU
De heer Jonathan STAS

c) Duitstalig lid :

Mevr. Mona FRINGS