Principe nota's

Principenota's

Raadpleeg hier onze principenota's :  

  • Nota aangaande de ontvankelijkheid van klachten
  • Het taalstelsel van formulieren op websites
  • Discussienota betreffende het toepassingsdomein van de SWT op rechtspersonen en private personen die concessiehouder zijn van een openbare dienst