Werking

De Commissie bestaat uit twee afdelingen:

  • de Nederlandse afdeling is samengesteld uit de vijf Nederlandstalige leden van de VCT en is bevoegd voor alle aangelegenheden die gelokaliseerd of lokaliseerbaar zijn in gemeenten zonder speciale taalregeling uit het Nederlandse taalgebied;
  • de Franse afdeling telt eveneens vijf leden en is bevoegd voor alle aangelegenheden die gelokaliseerd of lokaliseerbaar zijn in gemeenten zonder speciale taalregeling uit het Franse taalgebied.

De verenigde vergadering van de afdelingen is bevoegd voor alle zaken die niet behoren tot de bevoegdheid van de Nederlandse of Franse afdeling, evenals voor de zaken betreffende de bescherming van de minderheden.

Het Duitstalige commissielid wordt enkel geraadpleegd voor zaken waarin gemeenten uit het Duitse taalgebied of uit het Malmedyse betrokken zijn.