Hoe?

De adviesaanvraag kan rechtsgeldig aanhangig worden gemaakt door middel van een door de minister ondertekend verzoekschrift per e-mail. Ook de leidinggevenden van administratieve overheden, de burgemeesters, de provinciegouverneurs of hun gemachtigden dienen hun vraag om advies in te dienen door middel van ondertekend verzoekschrift via e-mail.

Het mailadres van de voorzitter van de VCT waarnaar het ondertekend verzoekschrift verstuurd dient te worden is Emmanuel.Vandenbossche@vct-cpcl.be 

Desgewenst kan het ondertekend verzoekschrift ook per post verstuurd worden. Het postadres van de voorzitter van de VCT is:

Vaste Commissie voor Taaltoezicht
De heer Emmanuel Vandenbossche
Voorzitter
Warandeberg 4
1000 BRUSSEL