Waarvoor?

Iedereen kan, uitgezonderd bij de bijzondere klachtenprocedure, zonder een belang aan te tonen een klacht indienen bij de VCT vanwege een schending van de bestuurstaalwetgeving. De VCT is hierbij bevoegd voor klachten binnen het toepassingsgebied van de Bestuurstaalwet, de bijhorende uitvoeringsbesluiten en andere wetten die aan de VCT een toezichtsbevoegdheid verlenen.

A contrario is de VCT niet bevoegd voor zaken die niet binnen het toepassingsgebied van bovenstaande wetten en besluiten vallen.