Procedure en draagwijdte van het advies

Adviezen betreffende verplichte adviesaanvragen worden binnen de 45 dagen verleend.

De VCT adviseert op een niet-bindende wijze. Adviezen van de VCT hebben echter een groot moreel gezag. Artikel 61, ยง 3, Bestuurstaalwet verplicht de overheden om aan de VCT mee te delen welke gevolgen zij aan de adviezen van de VCT hebben gegeven.