Procedure en draagwijdte van het advies

Allereerst verzoekt de VCT de betrokken dienst waartegen de klacht gericht is om inlichtingen te verschaffen inzake de voorliggende klacht. Ontvangt de VCT geen inlichtingen van de betrokken dienst,  dan is de VCT ertoe gerechtigd haar advies te verlenen op basis van de gegevens die haar door de klager werden meegedeeld.

De adviezen worden binnen de 180 dagen verleend.

De VCT adviseert op een niet-bindende wijze. Adviezen van de VCT hebben echter een groot moreel gezag. Artikel 61, ยง 3, Bestuurstaalwet verplicht de overheden om aan de VCT mee te delen welke gevolgen zij aan de adviezen van de VCT hebben gegeven.