meeting

Welkom

Actua

Welkom op de nieuwe website van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT). Naast algemene informatie over de VCT en een overzicht van de werking en de bevoegdheden kan u op deze nieuwe website ook eenvoudig terugvinden hoe en waarvoor u een klacht of een vraag om advies kan indienen. 

Naast deze praktische informatie zijn ook alle belangrijke documenten, zoals de jaarverslagen, adviezen en vademecums nu online beschikbaar. 

Bovendien zullen maandelijks de belangrijkste adviezen die de verschillende afdelingen van de VCT hebben uitgebracht, worden toegelicht en zal de website consequent geactualiseerd worden.

Over

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is belast met het algemeen toezicht op de toepassing van de bestuurstaalwetgeving in Belgiƫ.

De Bestuurstaalwet geeft de VCT uiteenlopende bevoegdheden. Zo behandelt ze vragen om advies van ministers en andere overheden alsook klachten van particulieren. Daarnaast houdt de VCT ook toezicht op taalexamens door Werkenvoor.be en de taalgrensgemeenten. Tot slot dienen ook taalkaders voor advies te worden voorgelegd aan de VCT.

Een uitgebreide uiteenzetting van de bevoegdheden, samenstelling en werking van de VCT vindt u hier.

Adviezen

Hier vindt u alle adviezen van de VCT terug. U kan adviezen terugvinden door het ingeven van trefwoorden of door het ingeven van het adviesnummer.

Jaarverslagen

Hier vindt u alle jaarverslagen van de VCT terug. Hierin vindt u een uitgebreid overzicht terug van de werkzaamheden van de VCT in het desgevallende jaar.

Vademecums

De VCT stelt ook nog enkele andere documenten ter beschikking. Zo kunnen overheden gebruik maken van de vademecums over taalkaders en taalgrensgemeenten.