Samenstelling en werking

De VCT bestaat uit een voorzitter en elf leden.

Het lidmaatschap van de VCT is onverenigbaar met het uitoefenen van om het even welk rechtstreeks verkozen politiek mandaat.

De voorzitter van de VCT wordt aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. De voorzitter is de heer Emmanuel Vandenbossche

Vijf leden, alsmede hun eerste en tweede plaatsvervangers, worden voor 4 jaar benoemd uit een drievoudige lijst voorgedragen door het Vlaams Parlement. 

Zij vormen de Nederlandse afdeling van de VCT.

De Nederlandse afdeling is bevoegd voor alle aangelegenheden die gelokaliseerd of lokaliseerbaar zijn in gemeenten van het Vlaamse Gewest met uitzondering van de zogenaamde faciliteitengemeenten.

Momenteel bestaat de Nederlandse afdeling uit:

 • De heer Frank Judo (ondervoorzitter)
 • Mevrouw Liesbeth Stroobandt
 • Mevrouw Inge Moyson
 • De heer Thomas Leys
 • De heer Steven Utsi

Vijf leden, alsmede hun eerste en tweede plaatsvervangers, worden voor 4 jaar benoemd uit een drievoudige lijst voorgedragen door het Parlement van de Franse Gemeenschap. 

Zij vormen de Franse afdeling van de VCT.

De Franse afdeling is bevoegd voor alle aangelegenheden die gelokaliseerd of lokaliseerbaar zijn in gemeenten van het Waalse Gewest met uitzondering van de zogenaamde faciliteitengemeenten.

Momenteel bestaat de Franse afdeling uit: 

 • Mevrouw Sandra Stainier (ondervoorzitter)
 • Mevrouw Letizia De Lauri
 • Mevrouw Sarah Kawaya
 • De heer Noé Martens
 • De heer Thomas Daniël

Eén lid, alsmede zijn eerste en tweede plaatsvervanger, wordt voorgedragen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Het Duitstalige commissielid wordt enkel geraadpleegd voor zaken waarin gemeenten uit het Duitse taalgebied of uit het Malmedyse betrokken zijn.

Mevrouw Manuela Bieber is het lid van de Duitstalige gemeenschap.

De verenigde vergadering van de afdelingen is de vergadering waarbij de leden van beide afdelingen samen vergaderen. De verenigde vergadering heeft een residuaire bevoegdheid en is derhalve bevoegd voor alle zaken die niet behoren tot de bevoegdheid van de Nederlandse of Franse afdeling, evenals voor de zaken betreffende de bescherming van de minderheden.

Concreet is de verenigde vergadering van de afdelingen onder meer bevoegd voor:

 • de federale en programmatorische overheidsdiensten (FOD’s en POD’s); 
 • de parastatalen (RIZIV, RVA, …);
 • de bicommunautaire en biculturele instellingen (BOZAR, het Paleis voor Schone Kunsten, …);
 • de wetenschappelijke instellingen (Sciensano, de Koninklijke Bibliotheek van België,…);
 • de autonome overheidsbedrijven (bpost, NMBS,…)
 • het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • het Duitse taalgebied;
 • de rand- en taalgrensgemeenten;
 • Malmedy en Weismes;