Wat?

Een taalkader is de verdeling van het personeel in functie van de goede werking van een bepaalde openbare dienst. Centrale diensten en uitvoeringsdiensten dienen over taalkaders te beschikken.

Er wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de regeling voor de FOD’s en de POD’s (art. 43ter Bestuurstaalwet), en anderzijds de regeling voor de overige centrale diensten en uitvoeringsdiensten (art. 43 Bestuurstaalwet).

Voor de FOD’s en de POD’s worden de personeelsleden verdeeld in een Nederlandstalig kader en in een Franstalig kader.

Voor alle andere centrale diensten en uitvoeringsdiensten worden de personeelsleden verdeeld in een Nederlandstalig kader, een Franstalig kader en een tweetalig kader.