Advies 55146

2024
Klacht
Betreft
Informatiefiches uitsluitend in het Frans
Bestuur
Apotheek Brussel-Centraal
Bevoegde afdeling
Verenigde afdelingen
Waar?
Tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
Wat?
Berichten en mededelingen aan het publiek
Advies 55146 Soort advies Klacht Bestuur Apotheek Brussel-Centraal Bevoegde afdeling Verenigde afdelingen Waar? Tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad Wat? Berichten en mededelingen aan het publiek Jaar 2024 Betreft Informatiefiches uitsluitend in het Frans Datum 19/01/2024 Download het document … 1 Brussel, […] […] Betreft: advies nr. 55.146 van 19 januari 2024 Geachte heer Jacobs, In zitting van 19 jnuari 2024 onderzocht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht ingediend omdat informatiefiches over de apotheek Brussel- Centraal en over de apotheken van wacht uitsluitend in het Frans gesteld waren. In bijlage vindt u het advies van de verenigde afdelingen van de VCT over deze klacht. Hoogachtend, De Voorzitter, E. VANDENBOSSCHE 2 Vaste …

Advies 55257

2024
Klacht
Betreft
Akte erfopvolging niet volledig in het Frans.
Bestuur
FOD Financiën
Bevoegde afdeling
Verenigde afdelingen
Waar?
Tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
Wat?
Akten
Advies 55257 Soort advies Klacht Bestuur FOD Financiën Bevoegde afdeling Verenigde afdelingen Waar? Tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad Wat? Akten Jaar 2024 Betreft Akte erfopvolging niet volledig in het Frans. Datum 19/01/2024 Download het document … Brussel, […] […] Betreft: advies nr. 55.257 van 19 januari 2024 Mijnheer de voorzitter, In zitting van 19 januari 2024 onderzocht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht ingediend omdat een akte van erfopvolging niet volledig gesteld was in het Frans. In bijlage vindt u het advies van de verenigde afdelingen van de VCT over deze klacht. Hoogachtend, De Voorzitter, E. VANDENBOSSCHE Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) Verenigde Afdelingen 1 Advies nr. 55.257 van 19 januari 2024 Dossier: …

Advies 53.391C

2022
Klacht
Betreft
Viertalige vaccinatiefolder
Bestuur
ELV Regio Grimbergen
Bevoegde afdeling
Nederlandse afdeling
Waar?
Gewestelijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied
Wat?
Berichten en mededelingen aan het publiek
Advies 53.391C Soort advies Klacht Bestuur ELV Regio Grimbergen Bevoegde afdeling Nederlandse afdeling Waar? Gewestelijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied Wat? Berichten en mededelingen aan het publiek Jaar 2022 Betreft Viertalige vaccinatiefolder Download het document … Brussel, 7 februari 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 53.391A/II/PN MN Betreft: klacht betreffende viertalige folder in verband met vaccinatie In zitting van 28 januari 2022 onderzocht de Nederlandse afdeling van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht ingediend omwille van het feit dat binnen de eerstelijnszone Regio Grimbergen in de gemeente Londerzeel een viertalige folder werd verspreid met een uitnodiging om zich te laten vaccineren. In uw brief van 26 november 2021 deelde u het volgende mee aan de VCT: Als antwoord op uw schrijven van 25 oktober jl. delen wij u mee …

Advies 53.399A

2022
Klacht
Betreft
Viertalige vaccinatiefolder
Bestuur
Gemeente Londerzeel
Bevoegde afdeling
Nederlandse afdeling
Waar?
Plaatselijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied
Wat?
Berichten en mededelingen aan het publiek
Advies 53.399A Soort advies Klacht Bestuur Gemeente Londerzeel Bevoegde afdeling Nederlandse afdeling Waar? Plaatselijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied Wat? Berichten en mededelingen aan het publiek Jaar 2022 Betreft Viertalige vaccinatiefolder Download het document … Brussel, 7 februari 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 53.399/II/PN NB Betreft: meertalige communicatie tijdens evenement (18-19 september 2021) In zitting van 28 januari 2022 onderzocht de Nederlandse afdeling van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) een klacht ingediend omwille van het feit dat tijdens een evenement dat doorging in het weekend van 18-19 september 2021 het college van burgemeester en schepenen inwoners en tweedeverblijvers niet enkel in het Nederlands maar ook in andere talen heeft toegesproken en de nieuwe verdeling van de bevoegdheden van diverse schepenen en burgemeester heeft …

Advies 53.399B

2022
Klacht
Betreft
Viertalige vaccinatiefolder
Bestuur
Gemeente Kappelle-op-den-bos
Bevoegde afdeling
Nederlandse afdeling
Waar?
Plaatselijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied
Wat?
Berichten en mededelingen aan het publiek
Advies 53.399B Soort advies Klacht Bestuur Gemeente Kappelle-op-den-bos Bevoegde afdeling Nederlandse afdeling Waar? Plaatselijke dienst homogeen Nederlandse taalgebied Wat? Berichten en mededelingen aan het publiek Jaar 2022 Betreft Viertalige vaccinatiefolder Download het document … Brussel, 7 februari 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 53.399/II/PN NB Betreft: meertalige communicatie tijdens evenement (18-19 september 2021) In zitting van 28 januari 2022 onderzocht de Nederlandse afdeling van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) een klacht ingediend omwille van het feit dat tijdens een evenement dat doorging in het weekend van 18-19 september 2021 het college van burgemeester en schepenen inwoners en tweedeverblijvers niet enkel in het Nederlands maar ook in andere talen heeft toegesproken en de nieuwe verdeling van de bevoegdheden van diverse schepenen en burgemeester heeft …

Advies 53441

Advies 53441 Download het document … Brussel, 29 maart 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 53.441/II/PN MN Betreft: klacht betreffende boete In zitting van 25 maart 2022 onderzocht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht ingediend omwille van het feit dat betrokkene op 28 oktober 2021 zou zijn geverbaliseerd in de Reyerslaan in Schaarbeek door een agente en de boete vervolgens enkel in het Frans ontving. In zijn brief van 23 december 2021 heeft Eerste Hoofdcommissaris Daniel De Hertog, waarnemend korpschef, de VCT het volgende meegedeeld: “Onze politiezone stapte onlangs over op het systeem ‘Crossborder’ voor het afhandelen van de onmiddellijke inningen (een geautomatiseerde manier van beheren van de onmiddellijke inningen). Hierbij worden de gegevens van de overtreder door de leden van ons politiekorps in het systeem ingevoerd waarna de gegevens …

Advies 53339

Advies 53339 Download het document … 1 Brussel, 2 maart 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 53.339/II/PN MN Betreft: klacht betreffende Franstalige communicatie In zitting van 24 februari 2022 onderzocht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht ingediend omwille van het feit dat de klager bij zendingen vanwege Mediahuis nv alle informatie in het Frans ontvangt waaronder de e-mails om zijn levering af te halen. In uw brief van 20 december 2021 heeft u de VCT het volgende meegedeeld: “Uw brief van 1/12 ll. met ref 53.339/II/PN/MN over het feit dat de heer W.B. alle informatie (via e-mail en sms) over zendingen in het Frans ontvangt, weerhield mijn volledige aandacht. Onderzoek binnen bpost wees uit dat de heer W.B. hiervoor reeds op 16/8 een klacht formuleerde nadat het pakje op 20/7 uitgereikt werd. Ingevolge een ICT-probleem ontving de klant toen …

Advies 53383

Advies 53383 Download het document … Vaste Commissie voor Taaltoezicht Warandeberg 4 – 1000 BRUSSEL _________________________________________________________________ Brussel, 9 mei 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 53 383/II/PF AV/ML Betreft: klacht met betrekking tot een e-mail in het Nederlands van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu In zitting van 6 mei 2022 onderzocht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht onderzocht met betrekking tot een eentalig Nederlandse e-mail die ontvangen werd door een Franstalige inwoonster van de gemeente Voeren. Hoewel de klaagster het Passenger Locator Form (PLF) in het Frans ingevuld heeft en een ontvangstbevestiging gekregen heeft in die taal, heeft de FOD Volksgezondheid haar een eentalig Nederlandse mail gestuurd met de te volgen richtlijnen. Daar de brieven van de VCT van 11 november 2021, 15 december 2021 en 8 februari 2022 onbeantwoord zijn gebleven, is de VCT ertoe gerechtigd haar …

Advies 54067

Advies 54067 Download het document … Brussel, 5 juli 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 54.067/II/PN Betreft: Franstalige belastingsbrief aan inwoner van gemeente Anderlecht Mijnheer de minister, In zitting van 1 juli 2022 onderzocht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht ingediend omwille van het feit dat de klager een belastingsbrief (nr. 215917338) d.d. 25 januari 2022 in het Frans heeft ontvangen van de FOD Financiën hoewel zij haar communicatie met de FOD Financiën in het Nederlands wenst te verkrijgen. FOD Financiën heeft haar meegedeeld dat deze brief aan haar in het Frans werd bezorgd omdat de gemeente Anderlecht haar had ingeschreven op de ‘Franse taalrol’. In zijn e-mail heeft een medewerker van de dienst Bevolking van het gemeentebestuur Anderlecht de VCT het volgende meegedeeld: “[…] we hebben het rijksregister moeten contacteren om …

Advies 53407

Advies 53407 Download het document … 1 Vaste Commissie voor Taaltoezicht Warandeberg 4 – 1000 BRUSSEL _________________________________________________________________ Brussel, 28 februari 2022 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 53.407/II/PF AV/YM Betreft: klacht met betrekking tot de in het Nederlands opgestelde gebruiksaanwijzing van de Koninklijke Bibliotheek. In zitting van 18 februari 2022 onderzocht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), in verenigde afdelingen, een klacht met betrekking tot de mogelijkheid om de gebruiksaanwijzing van de Koninklijke Bibliotheek (KBR) op de website van de KBR enkel in het Nederlands te kunnen downloaden. In uw brief van 17 november 2021 hebt u de VCT het volgende meegedeeld (vertaling) : “(…) Aan onze kant hebben we al verschillende elementen gecontroleerd: - de handleiding van het Discovery-instrument is online in het Frans op de website en in de OPAC - de OPAC heeft een FAQ in het Frans, de versie is niet downloadbaar - BelgicaPress/ Periodicals heeft geen …